K.B. 20-11-1970: bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Résumé: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Papier versie: PM/33

Note: Historiek vanaf 10-1-2005

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 30-6-2005

Numac: 1970112001

FR   NL  


Koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.

FR   NL