d'application à partir du 24/07/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2014

Art. 3.


Art. 4.
24/07/2014 De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]