d'application à partir du 01/01/1991
   

FR   NL  

Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen
P Art. 31.
P 01/01/1991 De loonmatigingsbijdrage waarin voorzien is bij artikel 3, § 3bis, van de voornoemde besluitwet van 7 februari 1945, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 401 van 18 april 1986 en de wet van 30 december 1988, alsmede de inhouding bepaald bij artikel 39, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 maart 1989, blijven verschuldigd voor de zeelieden ingeschreven in de Belgische Pool van de zeelieden ter koopvaardij en varend onder vreemde vlag.


Art. 32.

FR   NL   [Affichage pour impression]