Publié le 25/07/1963
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 16.


Art. 17.
01/01/2005 Het beheerscomité is gehouden aan de Minister het financieringsplan te geven van elke wijziging, die het voorstelt in de bestaande wetgeving en die bijkomende financiële lasten ten gevolge heeft.

Art. 18.

FR   NL   [Affichage pour impression]