K.B. 30-11-1966: vrijwaring van verkregen rechten van ambtenaren die op 1-9-1963 verbonden waren aan dienst gevestigd in Franse, Nederlandse of Duitse taalgebied

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 3-12-1966

FR   NL  


Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een dienst gevestigd in het Franse, het Nederlandse of het Duitse taalgebied

Table des Matières du document

Artikel 1.

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 2.     Art. 3.

HOOFDSTUK II - BEPALINGEN VOOR DE TAALGRENSGEMEENTEN

Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

SLOTBEPALINGEN

Art. 7.

FR   NL