Publiť le 29/08/2012
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 4.


Art. 5.
01/09/2012 De schade is ernstig genoeg indien aan ťťn van de volgende voorwaarden is voldoen:
01/09/2012 de patiŽnt is getroffen door een blijvende invaliditeit van 25 p.c. of meer;
01/09/2012 de patiŽnt is getroffen door een tijdelijke arbeidsongeschiktheid gedurende minstens zes opeenvolgende maanden of zes niet opeenvolgende maanden over een periode van twaalf maanden;
01/09/2012 de schade verstoort bijzonder zwaar, ook economische, de levensomstandigheden van de patiŽnt;
01/09/2012 de patiŽnt is overleden.

HOOFDSTUK 3. - De opdrachten van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]