d'application à partir du 01/01/1990
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 20.


Afdeling V - Straffen
Art. 21.
01/01/1990 De straf die is bepaald in artikel 254, 4° en 5°, van het koninklijk besluit van 4 november 1963, kan worden toegepast op de verzekeringsinstelling die de in de artikelen 5 en 16 gestelde termijn niet in acht heeft genomen.


Afdeling VI - Beroep

Art. 22.

FR   NL   [Affichage pour impression]