K.B. 22-5-2014: voorwaarden waaronder verzekeringscomité overeenkomsten kan sluitenmet toepassing van art. 56, § 2, eerste lid, 3°, van gecoördineerde wet, voor medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in bijzonder personen zonder vaste verblijfplaats

Résumé: Numac tekst: 2014022307

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 20-6-2014 - ed. 4 - Wijzigende numac: 2014022307

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in het bijzonder de personen zonder vaste verblijfplaats

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

FR   NL