Publié le 26/06/2009
   

FR   NL  

Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Artikel 1.


Art. 1bis.
01/07/2009 De Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden wordt belast met de volgende opdrachten die tot op de datum van afschaffing van de Pool van de zeelieden ter koopvaardij door voornoemde Pool werden vervuld:
01/07/2009 het opmaken van de lijst van inschrijving van hen die kunnen worden aangeworven als lid van het varend personeel op Belgische zeeschepen of om werk aan boord van die schepen te verrichten gedurende de aanwezigheid in een Belgische haven (shoregangers), de Poollijst genoemd;
01/07/2009 het uitbetalen aan de personen bedoeld in 1° van wachtgelden gedurende de tijd waarin zij niet in dienst zijn genomen of cursussen voor de beroepsopleiding, beroepsvervolmaking, omscholing of herscholing volgen.
01/07/2009 Voor de opdrachten die vermeld worden in dit artikel valt de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden onder toezicht van de Minister die bevoegd is voor Werk.

Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]