Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 52ter.

[Verordening 17/12/2014 - B.S. 27/07/2015 p.47719 art.2 Vervanging] <:M>De formaliteiten die vervuld moeten worden voor het bekomen van de uitkering ...
      d'application ā partir du 28/07/2014
      Note: Zijn van toepassing op de omgezette moederschapsverloven die vanaf deze datum aanvatten