Publié le 23/12/1995
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 207.


Art. 207bis.
02/01/1996 De Koning kan, na advies van het Verzekeringscomité en de Algemene raad de toepassingsmodaliteiten bepalen voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Art. 208.

FR   NL   [Affichage pour impression]