Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/1990 De staten worden ondertekend en gedateerd door een aangestelde of zijn gemandateerde die verantwoordelijk is op de trap van de verzekeringsinstelling waarop die staten betrekking hebben. Hij laat zijn handtekening voorafgaan van de vermelding "naar waarheid opgemaakt". De handtekening moet geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van de leesbare vermelding van de naam.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]