Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 4

[Koninklijk besluit 10/10/1986 - B.S. 28/10/1986 Invoeging] De verzekeringstegemoetkomingen voor andere dan de bij de hiernavolgende ...
      d'application à partir du 15/05/2003

[Koninklijk besluit 18/09/2015 - B.S. 23/09/2015 éd.1 p.59526 art.12 Opheffing] [Opgeheven door : K.B. 18-9-15 - B.S. 23-9 - ed. 1 - art. 12]
      d'application à partir du 01/10/2015