Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 2

[B.S. 28/10/1986 Invoeging] Art. 2.
      d'application Ó partir du 15/05/2003


[28/10/1986 vig.15/05/2003]

[K.B. 2-7-93 - B.S. 17-7]; van toepassing vanaf 1-8-1993