Publié le 19/04/2019
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 5.


Verplichtingen van de gerechtigde
Art. 6.
29/04/2019 De bewijslast inzake toezending of afgifte aan de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van één van de bescheiden, bedoeld in de artikelen 2, 4 en 5, rust op de gerechtigde.


Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]