Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 144.

[Wet 28/12/1999 - B.S. 28/01/2000 Vervanging] § 1. Elke afdeling van de commissie van beroep bedoeld in <:C 1>artikel 142, § 2<:c>, ...
      d'application ā partir du 07/02/2000

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 Opheffing] Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1
      d'application ā partir du 15/02/2003

[Wet 21/12/2006 - B.S. 14/02/2007 p.7211 art.2 Opnieuw ingevoegd] § 1. Bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle worden Kamers van eerste aanleg ...
      d'application ā partir du ?
      Note: Van toepassing op een door de koning te bepalen datum