Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 144.

[Wet 29/03/2012 - B.S. 30/03/2012 éd.3 p.20558 art.2 Invoeging] § 4. <:M>Titel IV van boek II van deel IV van het <:R>Gerechtelijk Wetboek<:r> ...
      d'application ŕ partir du 09/04/2012