Publié le 29/12/2009
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 62.


Art. 62bis.
01/09/2011 Vanaf het dienstjaar 1996 worden de waarden van Z en X vastgesteld op 0.

Afdeling X.- Voorwaarden voor de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor bepaalde verstrekkingen

Art. 63.

FR   NL   [Affichage pour impression]