Verord. 22-5-1984: uitvoering art. 54ter K.B. 30-7-1964 houdende voorwaarden waaronder toepassing wet 9-8-1963 tot instelling en organisatie regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot zelfstandigen verruimd

Résumé: Numac tekst: 1984800122 - p. 10376

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 18-7-1984 - Wijzigende numac: 1984800122 - p. 10376

FR   NL  


Reglement van 22 mei 1984 tot uitvoering van artikel 54ter van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL