K.B. 22-11-1972: uitbetaling invaliditeitsuitkeringen bepaald bij K.B. 20-7-1971 aan onderhorigen van V.S.

Résumé: Papier versie: Pagina Z/83

Note: Historiek vanaf 1-7-1971

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 14-12-1973

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 november 1972 betreffende de uitbetaling van de invaliditeitsuitkeringen bepaald bij het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, aan de onder-horigen van de Verenigde Staten van Amerika

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL