K.B. 17-5-2006: vaststelling van graden van personeelsleden van wetenschappelijke instelling van Staat "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid"

Résumé: Numac tekst: 2006022498 - p. 28864

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S.

FR   NL  


Koninklijk besluit van 17 mei 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL