Wet 7-4-2019: houdende invoering vaderschaps- en geboorteverlof t.g.v. zelfstandigen

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 8-5-2019

Numac: 2019012182

FR   NL  


Wet van 7 april 2019 houdende invoering van een vaderschaps- en geboorteverlof ten gunste van zelfstandigen

Table des Matières du document

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

Art. 2.

FR   NL