Publié le 28/12/2004
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 16 december 2004 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen de graden van de agenten bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen
Artikel 1.
01/11/2004 Met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, op de personeelsleden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden de verschillende betrekkingen en graden die een taaltrap vormen, vastgesteld als volgt :
01/11/2004 Eerste trap :
01/11/2004 De betrekking van afgevaardigde bestuurder, evenals de betrekkingen overeenstemmend met een managementfunctie -1 en -2 bedoeld in het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
01/11/2004 Tweede trap :
01/11/2004 De betrekkingen overeenstemmend met een staffunctie, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, evenals de graden die behoren tot de rangen 15 en 13.
01/11/2004 Derde trap :
01/11/2004 De graden die behoren tot rang 10 en de graden die behoren tot het niveau B.
01/11/2004 Vierde trap :
01/11/2004 De graden die behoren tot het niveau C.
01/11/2004 Vijfde trap :
01/11/2004 De graden die behoren tot het niveau D.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]