Publié le 25/12/1980
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 december 1980 tot toekenning van een speciale vergoeding in 1980 aan de invalide zeelieden ter koopvaardij

Artikel 1.


Art. 2.
25/12/1980 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

FR   NL   [Affichage pour impression]