Publié le 21/09/1958
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 september 1958 tot vaststelling van de gewaarborgde minimumbedragen van de rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden ter koopvaardij

Art. 2.


Art. 3.
01/03/1960 Het gewaarborgd bedrag van de gedeeltelijke of onvolledige rust- en overlevings pensioenen, wordt vastgesteld in verhouding tot de bij artikel 1 en 2 gewaarborgde minimumbedragen.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]