d'application à partir du 01/04/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en brugpensioenen

Art. 3


Art. 4
01/04/2007 Opgeheven door: Wet 27-12-06 - B.S. 28-12 - ed. 3 - art. 146

FR   NL   [Affichage pour impression]