Publié le 19/06/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot uitvoering van artikel 2 van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Artikel 1.


Art. 2.
29/06/2003 De reder doet aan de Hulp- en voorzorgkas voor zeevarenden samen met zijn aangifte opgave van de naam van het zeeschip en van de namen van de bemanningsleden die het voorwerp uitmaken van een verzekering in het land van herkomst of van een verzekeringsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 1. De reder dient aan de Kas alle nodige gegevens en elementen over te maken waaruit kan afgeleid worden dat betrokken zeelieden deugdelijk verzekerd zijn.

FR   NL   [Affichage pour impression]