K.B. 1-3-2000: uitvoering art. 69, § 4, 3e en 4e lid , voor de verstrekkingen van art. 34, 12°

Résumé: Papierversie: Pagina UB/653

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 18-5-2002

FR   NL  


Koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot uitvoering van artikel 69, § 4, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoordineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van dezelfde wet

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
MULE31/03/2000

FR   NL