K.B. 4-2-2000: globaal budget 2000 voor de verstrekkingen van art. 34, 12°

Résumé: Papierversie: Pagina UB/645

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 17-11-2000 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 4 februari 2000 houdende vastlegging, voor het jaar 2000, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL