K.B. 26-4-1999: bekrachtiging Akk. 25-1-1999 geneesheren-ziekenfondsen, gesloten ter uitvoering van art. 69 (OPGEHEVEN DOOR: B.S. 27-6-2007)

Résumé: Numac tekst: 1999022362 - p. 18842

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 27-6-2007 - Wijzigende numac: 2007022970 - p. 35100

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 april 1999 tot bekrachtiging van het akkoord, dat op 25 januari 1999 door de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen is gesloten ter uitvoering van artikel 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL