Publié le 13/11/1987
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 oktober 1987 tot uitvoering van artikel 45 van de herstelwet van 31 juli 1984 voor de koopvaardij

HOOFDSTUK II - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
Art. 2.
01/07/1987 Voor de toepassing van de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden de leerlingen bedoeld in het koninklijk besluit van 20 mei 1986 houdende regeling van het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst bij de koopvaardij beschouwd als arbeiders in loondienst bij de koopvaardij, die vallen onder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zeelieden, sector van de geneeskundige verzorging en sector van de uitkeringen.


Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]