K.B. 30-11-1966: vrijwaring van verkregen rechten van ambtenaren die op 1-9-1963 verbonden waren aan plaatselijke of gewestelijk dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 3-12-1966

FR   NL  


Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een plaatselijke of gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad

Table des Matières du document

Artikel 1.

HOOFDSTUK I - NIET-GEMEENTELIJKE PLAATSELIJKE DIENSTEN EN GEWESTELIJKE DIENSTEN

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

HOOFDSTUK II - GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

SLOTBEPALINGEN

Art. 8.

FR   NL