Publié le 07/08/1971
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten

Art. 79bis.


Art. 79ter.
01/05/2003 Van de uitgaven in verband met de uitkeringen wegens primaire ongeschiktheid worden kwartaalstaten opgemaakt. Van de uitgaven in verband met de moederschapsuitkeringen die in voorkomend geval in het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid zijn verleend, worden aparte kwartaalstaten opgemaakt.
01/05/2003 Die staten, waarvan het model wordt vastgesteld door het beheerscomité dat is bedoeld in artikel 39, geven een uitsplitsing van de uitgaven in die voor de zelfstandigen en die voor de meehelpende echtgenoten.
01/05/2003 Ze bevatten bovendien ten minste de volgende gegevens:
01/05/2003 - het betaalde bedrag;
01/05/2003 - het aantal uitkeringsdagen op de uitgavenstaten betreffende de uitkeringen wegens primaire ongeschiktheid;
01/05/2003 - het aantal uitkeringsgevallen op de uitgavenstaten betreffende de moederschapsuitkeringen.

Art. 79quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]