Publié le 06/08/1981
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 6 juli 1981 tot vaststelling van de jaren 1980 en 1981 van de herwaarderingscoëfficiënt toe te passen op de loongrenzen van sommige sociale zekerheidsbijdragen

Art. 3.


Art. 4.
01/01/1981 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1981, met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1980.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]