Publiť le 09/11/1999
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, ß 4, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, houdende bepaling wat onder beduidende overschrijding of risico op beduidende overschrijding van de partiŽle begrotingsdoelstelling moet worden verstaan

Art. 2


Art. 3
01/07/1999 ß 1. Voor elke partiŽle jaarlijkse begrotingsdoelstelling vertonen de geboekte uitgaven voor de desbetreffende verstrekkingen een risico op beduidende overschrijding in een gecumuleerd trimester t :
01/07/1999 a) indien de geboekte uitgaven in het gecumuleerd trimester t hoger liggen dan de desbetreffende partiŽle begrotingsdoelstelling voor het gecumuleerd trimester t, verhoogd met :
01/07/1999 1) 4 pct. voor het eerste trimester,
01/07/1999 2) 3 pct. voor het tweede trimester,
01/07/1999 3) 2 pct. voor het derde trimester,
01/07/1999 en
01/07/1999 b) indien in dit trimester t
01/07/1999 (A : B) - 0,98 < 0
01/07/1999 waarbij A en B de volgende betekenis hebben :
01/07/1999 - A = de partiŽle jaarlijkse begrotingsdoelstelling in trimester t van het mobiel jaar j;
01/07/1999 - B = de geboekte uitgaven in het trimester t van het mobiel jaar j.
01/07/1999 ß 2. De in ß 1, b) vermelde voorwaarde vervalt ingeval in het betrokken mobiel jaar belangrijke wijzigingen werden aangebracht die het homogeen karakter van de uitgaven in de betrokken trimesters hebben aangetast. Het Verzekeringscomitť beslist, na advies van de Commissie voor begrotingscontrole, over het al dan niet ontbreken van deze homogeniteit.
01/07/1999 Voorts moeten, als voor het jaar j-1 een partiŽle begrotingsdoelstelling verscheidene groepen van verstrekkingen omvatte die voor het jaar j zijn uitgesplitst in verscheidene partiŽle begrotingsdoelstellingen, eveneens die verschillende partiŽle begrotingsdoelstellingen voor het jaar j-1 worden vastgesteld. Dat geschiedt door de partiŽle begrotingsdoelstelling van al die groepen van verstrekkingen samen uit te splitsen in verhouding tot de uitgaven van het jaar j-1.

Art. 4

FR   NL   [Affichage pour impression]