Publiť le 17/02/1945
   

FR   NL  

Besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 10.


Art. 11.
01/01/2009 De Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden wordt met de Staat gelijkgesteld voor het toepassen van de wetten op de registratie-, zegel-, griffie-, hypotheek- en successierechten, op de met het zegel gelijkgestelde taksen, evenals op andere rechtstreekse en onrechtstreekse belastingen. Zij is vrijgesteld van alle belastingen of taksen ten voordele van de provinciŽn en gemeenten.

Art. 11bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]