Publié le 31/12/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 december 1996 houdende algemene tijdelijke en bewarende maatregelen inzake beheersing van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, met toepassing van artikel 3, § 1, 1° en 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie

Artikel. 1.


Art. 2.
10/01/1997 Vanaf 1 april 1997 kan de Algemene raad bepaalde afwijkingen toestaan op de regel bedoeld in artikel 1 ten aanzien van die verstrekkingen waarvan ze, na advies van de Commissie voor begrotingscontrole, heeft vastgesteld, op basis van met name de reële uitgaven voor het jaar 1996 dat ze geen risico op beduidende overschrijding van hun partiële begrotingsdoelstelling voor het jaar 1997 vertonen.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]