Publié le 24/09/1985
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 4 september 1985 ter uitvoering van artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/1994 Voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen wordt het forfaitair loon vastgelegd op 1000 frank per dag waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.
01/01/1994 Onder dag, waarvoor sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, wordt verstaan:
01/01/1994 1. elke vaart- en bijwerkdag voor de zeevarenden;
01/01/1994 2. elke arbeidsdag voor de shoregangers;
01/01/1994 3. elke dag waarvoor de opzeggingsvergoeding door de reder verschuldigd is ingevolge een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]