M.B. 27-8-1998: modaliteiten overdracht verzekeringsinstellingen aan Riziv van boekhoudkundige gegevens waarbij uitgaven verzekering en aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen worden uitgesplitst per maand of per trimester van verstrekking of aflevering

Résumé: Numac tekst: 1998022582 - p. 31253

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 24-9-1998 - Wijzigende numac: 1998022582 - p. 31253

FR   NL  


Ministerieel besluit van 27 augustus 1998 tot vaststelling van de modaliteiten voor de overdracht door de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van de boekhoudkundige gegevens waarbij de uitgaven van de verzekering en het aantal terugbetaalde verstrekkingen of afleveringen worden uitgesplitst per maand of per trimester van verstrekking of van aflevering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2     Art. 3     Art. 4     Art. 5     Art. 6     Art. 7     Art. 8     Art. 9

FR   NL