K.B. 26-9-2002: uitvoering art. 35, § 3, voor verstrekkingen van art. 34, 11° en 12°

Résumé: Om de volledige tekst van dit document te zien klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Papierversie: Pagina UB/914

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 27-6-2007

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/10/2002
msg_kdoc_complet01/12/2006

FR   NL