Publiť le 06/08/1981
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 6 juli 1981 tot vaststelling van de jaren 1980 en 1981 van de herwaarderingscoŽfficiŽnt toe te passen op de loongrenzen van sommige sociale zekerheidsbijdragen

Art. 2.


Art. 3.
01/01/1981 De in artikel 2 vastgestelde herwaarderingscoŽfficiŽnt wordt toegepast met inachtneming van de eventueel vroeger vastgestelde coŽfficiŽnten.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]