Publié le 31/03/2020
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 maart 2020 tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19

Artikel 1.


Art. 2.
13/03/2020 De kalender die de termijnen bepaalt voor de uitvoering van de procedures, bedoeld in artikel 35septies/2, § 5, § 6/1, § 7 en § 8 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt stopgezet op vrijdag 13 maart 2020 om middernacht tot en met een datum en tijdstip, nader te bepalen door de Minister die Sociale Zaken onder zijn bevoegdheid heeft en de Minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheid heeft.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]