Publié le 26/11/1970
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 14.


Art. 15.
10/01/2005 Opgeheven door: K.B. 24-2-03 - B.S. 7-4 - ed. 2

Art. 16.

FR   NL   [Affichage pour impression]