Publié le 11/01/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van de zelfstandigen

Art. 7.


Art. 8.
01/02/2007 Voorzover er niet van wordt afgeweken door dit besluit zijn de bepalingen van titel I van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 die betrekking hebben op de uitkeringsverzekering, ook van toepassing voor de adoptie-uitkering.
01/02/2007 Wat de toepassing betreft van de voorziene bepalingen inzake de financiering, wordt de adoptie-uitkering gelijkgesteld met een primaire ongeschiktheidsuitkering. Wanneer bovengenoemde uitkering wordt toegekend aan een gerechtigde als bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971, wordt ze echter gelijkgesteld met een invaliditeitsuitkering.

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]