d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 33.


Afdeling IX: Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Art. 34.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De administratiekosten van het Instituut die betrekking hebben op de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen, worden afgenomen van de verzekeringsinkomsten.


Art. 35.

FR   NL   [Affichage pour impression]