d'application à partir du 25/07/2004
   

FR   NL  

Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 13.


Art. 14.
25/07/2004 De in het eerste artikel bedoelde organismen betalen de uit de controle van hun verrichtingen voortvloeiende uitgaven aan de Schatkist terug.

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]