d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet van 25 februari 1964 houdende inrichting van een pool van de zeelieden ter koopvaardij

Art. 17.


Art. 18.
P 01/01/2002
  -30/06/2009
Artikel 10, laatste lid, van de wet van 5 juni 1928 houdende regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst wordt door de volgende tekst vervangen:
P 01/01/2002
  -30/06/2009
"De aanwerving geschiedt, hetzij voor rechtstreekse arbeidsovereenkomst, hetzij door tussenkomst van een plaatsingskantoor voor zeelieden, behoudens het geval van overmacht onder de personen ingechreven bij de Pool van de zeelieden ter koopvaardij overeenkomstig de bepalingen van de wet van 25 februari 1964 houdende inrichting van een Pool van de zeelieden ter koopvaardij."

Art. 19.

FR   NL   [Affichage pour impression]