Publié le 28/12/2006
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 216.


Art. 216bis.
28/12/2006 Opgeheven door de Wet(div)(I) 27-12-06 - B.S. 28-12 - ed. 3

Art. 217.

FR   NL   [Affichage pour impression]