Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 248.


(En vigueur le: 10/08/1996 - )

est cité par:

Art. 249.

Op basis van de in artikel 248 bepaalde stukken, maakt de verzekeringsinstelling een getuigschrift van voortgezette verzekering op en vordert zij van de gerechtigde de desbetreffende bijdrage.
(En vigueur le: 10/08/1996 - )


Art. 276.

6. de in artikel 248 bedoelde bewijsstukken op voorwaarde dat de bijdrage met betrekking tot de periode van voortgezette verzekering betaald is;
(En vigueur le: 10/08/1996 - )