Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 248.

[Koninklijk besluit 30/03/2009 - B.S. 02/06/2009 éd.1 p.39536 art.8 Vervanging] b) <:W>voor de in <:C 1>artikel 247, § 1, 4°<:c>, bedoelde toestand, een bewijs ...
      d'application ŕ partir du 01/07/2009


[02/06/2009 vig.01/07/2009]

[Bekrachtigd met ingang van 1-7-2009 door de Wet(div)(I) van 28-4-10 - B.S. 10-5 - ed. 1 - art. 102]
Alle aanvragen voor een programma inzake beroepsherscholing, ingediend bij het College van geneesheren-directeurs, waarvan de prestaties geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een periode na 30 juni 2009, worden vanaf 1 juli 2009 overgedragen aan de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de beslissingsbevoegdheid van het voormelde College tot 30 juni 2009.
De uitgaven inzake beroepsherscholing, die ingediend worden vanaf 1 juli 2009, worden ten laste genomen van de uitkeringsverzekering indien het programma, waarop deze uitgaven betrekking hebben, verder loopt na 30 juni 2009.